Poštanska Banka

Poštanska Banka - Hrvatska poštanska banka

  • Banka

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Poštanska Banka
Poštanska banka
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
Telefon 01/4804-574, telefaks 01/4810-791
VBB 2390001
http://www.hpb.hr

Uprava

Josip Protega – predsjednik, Ivan Sladonja

Nadzorni odbor

Zdravko Marić – predsjednik, Drago Jakovčević, Robert Jukić, Marijo Dragun, Grga Ivezić, Miro Kovač, Vedran Duvnjak

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Hrvatski fond za privatizaciju 37,00%
2. Hrvatska pošta d.d. 33,56%
3. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 28,01%

Revizor

KPMG Croatia d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 14.639.135
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 14.639.135
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 2.344.410
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 1.379.317
Dobit/gubitak tekuće godine 8.717

Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb osnovana je u listopadu 1991. godine kao univerzalna bankarska organizacija za obavljanje svih bankarskih poslova u zemlji i inozemstvu. Osnivač i njen većinski vlasnik sve do početka 2001. godine bila je tvrtka HPT, kasnije Hrvatska pošta d.d., koja je polazeći od dobre prakse poslovanja poštanskih banaka u Europi, kroz novoosnovanu banku nastavila misiju djelovanja tradicionalnih poštanskih štedionica, koje su u Hrvatskoj osnovane 1883. godine.

Od početka 2001. godine, putem fondova ili društava u njenom vlasništvu, Republika Hrvatska je većinski vlasnik dionica Hrvatske poštanske banke.

Poslovnice HPB: 29 poslovnica i 5 izdvojenih šaltera
Podružnice HPB: 9 podružnica diljem Hrvatske
Bankomati HPB: Više od 200 bankomata
Popis POS terminala HPB: Gotovina dostupna u više od 1000 poštanskih ureda

Danas je Hrvatska poštanska banka najveća banka u domaćem vlasništvu te aktivom većom od 14,5 milijardi kuna zauzima 7. mjesto na ljestvici banaka u Republici Hrvatskoj.

Banka Poštanska Banka 17.1.2021

Poštanska Banka